Menu
home
>>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-14.00 น.
สถานที่สอบ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

*รายละเอียดคลิ๊กที่ Link ตำแหน่งงาน

Scroll Up Skip to content