Menu
home
>>
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ผู้พิการ) 1 อัตรา

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563
สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 2

*รายละเอียดคลิ๊กที่ Link ตำแหน่งงาน

Scroll Up Skip to content