Menu
home
>>
รทช.ประชุมตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมสระบุรี
new 2562-11-23

รทช.ประชุมตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมสระบุรี

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยมีนายสุทิน ชัชวงษ์ วิศวกรโยธา เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม สำหรับโครงการก่อสร้างปัจจุบันมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 69 เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาระบบจราจรและขนส่งในเขตเมืองสระบุรีให้มีความสะดวก รวดเร็ว แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และเป็นโครงข่ายคมนาคมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานโครงการก่อสร้างฯ

new 2562-11-23
new 2562-11-23
Scroll Up Skip to content