home

ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ

รูปภาพ: 

          วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายณฐพนธ์ เดชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ งวดที่ 6 โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

 

          

          

          

วันที่: 
ศุกร์, มิถุนายน 14, 2019 - 15:45