home

ตรวจรับงานโครงการติดตั้งและปรับแก้ข้อมูลหมุดหลักฐาน (GPS)

รูปภาพ: 

          วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายณฐพนธ์ เดชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมโครงการติดตั้งและปรับแก้ข้อมูลหมุดหลักฐาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

 

          

          

          

          

          

วันที่: 
พุธ, มิถุนายน 12, 2019 - 15:15