home

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พฤหัสบดี, สิงหาคม 15, 2019 - 10:15
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อังคาร, สิงหาคม 6, 2019 - 16:45
บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศุกร์, กรกฎาคม 26, 2019 - 15:15
ประกาศผลสอบการคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ศุกร์, กรกฎาคม 26, 2019 - 14:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ศุกร์, กรกฎาคม 19, 2019 - 15:30
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ศุกร์, กรกฎาคม 5, 2019 - 13:45
ประกาศผลสอบการคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จันทร์, กรกฎาคม 1, 2019 - 16:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ศุกร์, มิถุนายน 21, 2019 - 10:00
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ศุกร์, มิถุนายน 7, 2019 - 11:30
ประกาศผลสอบการคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อังคาร, เมษายน 30, 2019 - 23:45

หน้า